Vilka behov har du?

Arbetssökande

Är du arbetssökande eller funderar på att börja studera?
Vi hjälper dig komma vidare genom personligt engagemang, kompetensstärkande aktiviteter, individuellt stöd och matchning.

Hos oss får du anpassat stöd och konkreta verktyg för att lättare hitta nytt jobb eller påbörja en utbildning.

Etablering

Är du ny i Sverige?
Vi ger kurser i samhällsorientering och svenska men har även uppdrag där individuellt stöd och praktisk hjälp ingår för att du lättare ska kunna etablera dig i det svenska samhället. Vi på ELVIRA har lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända i olika uppdrag.
På ELVIRA talar vi förutom svenska även arabiska, farsi, dari, somaliska, engelska, amarinja, franska, sorani, finska och tigrinja.

Kompetensutveckling

Redo för nya eller fördjupade kunskaper?
Vi erbjuder en mängd kompetenshöjande kurser inom olika ämnen.

Våra kurser är populära och ger deltagaren konkreta verktyg, insikter, kunskaper och färdigheter som gör skillnad.

Omställning

För en del är en uppsägning från arbetet chockerande, för andra ses det som en positiv vändpunkt. I vilket fall som helst kan det kännas bra att ha en person att bolla tankar och idéer med. Vi på ELVIRA har lång erfarenhet av att ge stöd till personer i omställning.

Utifrån dina kunskaper, erfarenheter och kompetenser gör vi tillsammans en planering hur du enklast ska nå ett nytt arbete. Om du vill tillbaka till samma bransch eller ser möjligheter i helt andra branscher ger vi dig det stöd du behöver för att lättare nå dit.

 

ELVIRA

 
Close (X)

Email