Så funkar det i stöd & Matchning

  • Du är delaktig i planeringen av dina aktiviteter
  • Vi har ett personligt och engagerat bemötande
  • Vi ger dig verktyg för att lättare få ett arbete eller börja studera
  • Utifrån dina förutsättningar och personliga mål matchar vi dig mot ditt specifika yrkes- och ämnesområde
  • Vid behov erbjuder vi kortare kurser som kan hjälpa dig till anställning

För dig som inte talar så bra svenska

ELVIRAs personal talar bl.a. engelska, arabiska, somaliska, farsi, dari, tigrinja och franska och du får tillsammans med våra svensklärare möjlighet att träna på språket så att du snabbt blir bättre på att prata och förstå svenska.