Personligt ledarskap, kommunikation och konflikthantering För dig som vill öka din självkännedom, lära dig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och bli tydligare i kommunikationen på arbetsplatsen

INNEHÅLL

Självkännedom

 • REBUS-test
 • Olika sätt att kommunicera

Att ge och ta feedback

 • Feedback som hjälper
 • Feedbackens fem F

Kommunikation

 • Kommunikationsprocessen
 • Kodning och tolkning av budskap

Planera och genomföra samtalet

 • Jag-budskap och andra samtalsverktyg

Vad är en konflikt?

 • Olika typer av konflikter

Hur uppstår konflikter?

 • Vanliga konfliktkällor
 • Tidiga signaler på konflikt

Förebygga konflikter

 • Viktiga faktorer för att undvika destruktiva konflikter

Konfliktstilar

 • Att lära känna sina egna och andras mönster i konfliktsituationer

Lösa eller hantera konflikter

 • Olika metoder
 • Att våga ta itu med med andras konflikter
 • När ska jag hämta hjälp utifrån?
Omfattning: Två dagar
 

ELVIRA

 
Close (X)

Email