_MG_2963

Samhällsorientering för dig som är nyanländ

Vi håller också kurs i samhällsorientering för dig som är ny i Sverige. Kursen är i fyra block och innehåller åtta olika ämnesområden. Vi ger dig större och praktisk kunskap om hur det är att leva i Sverige. Kurserna hålls på amharinja, arabiska, engelska, finska, farsi, franska, somaliska, sorani, tigrinja eller på svenska med tolk.

Block 1: Ny i Sverige
Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Att vårda sin hälsa i Sverige

Block 2: Arbete och utbildning
Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Block 3: Demokrati
Individens rättigheter och skyldigheter
Att påverka i Sverige

Block 4: Barn och familj
Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Att åldras i Sverige

Kontakta oss för att anmäla dig eller om du har några frågor på telefon 08-411 55 00 eller via e-post info@elvira-kunskap.se