_MG_2647ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Med uppdragsgivare som bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga organisationer och privat näringsliv utför vi utbildningsinsatser, omställningsarbete och rehabiliteringstjänster för att öka individers chanser till ett arbete.

Vi är ett icke vinstdrivande utbildningsföretag som håller dokumenterat hög kvalitet i våra kurser, utbildningar och andra program. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare.

Vi har genom åren och genom våra många uppdrag byggt upp ett omfattande kontaktnät med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar vilket säkerställer att arbetet vi gör håller hög kvalitet och ger goda resultat.

Som deltagare i ELVIRAs verksamhet blir du sedd och bekräftad. Vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål! Vi gör en gemensam plan för hur du ska nå dina mål och du får en personlig handläggare som stöttar och motiverar dig och som du träffar minst en gång i veckan. På ELVIRA jobbar 50 personer som sammanlagt talar 12 olika språk,

Vill du veta mer om ELVIRA?
Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.

 

Hantering av personuppgifter

Som deltagare hos ELVIRA Kunskapsutveckling AB kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. Läs mer i våra riktlinjer för hantering av personuppgifter.

_MG_2982