ELVIRA Kunskapsutveckling Vi hjälper människor att nyttja sin potential

ELVIRA är en del av ABF Stockholm och utgår från folkbildningens metodik och människosyn. Sedan 1994 vidareutbildar och kompetensstärker vi människor och bidrar årligen till fler människor i arbete de trivs och utvecklas i – starka och med framtidstro.

_MG_2647ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Med uppdragsgivare som bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga organisationer och privat näringsliv utför vi utbildningsinsatser, omställningsarbete och rehabiliteringstjänster för att öka individers chanser till ett arbete.

Vi är ett icke vinstdrivande utbildningsföretag som håller dokumenterat hög kvalitet i våra kurser, utbildningar och andra program. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare.

Vi har genom åren och genom våra många uppdrag byggt upp ett omfattande kontaktnät med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar – det ger oss trygghet och stabilitet och säkerställer att arbetet vi gör håller hög kvalitet och ger goda resultat.

Som deltagare i ELVIRAs verksamhet blir du sedd och bekräftad. Vi gör en gemensam plan för hur du ska nå dina mål och du får en personlig handläggare som stöttar och motiverar dig som du träffar minst en gång i veckan. På ELVIRA jobbar 50 personer som sammanlagt talar 12 olika språk, vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål!

Vill du veta mer om ELVIRA?
Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.

_MG_2982

MEDARBETARE

Vår främsta styrka är våra engagerade och erfarna medarbetare. Med skilda bakgrunder, kunskaper och kompetenser drivs vi alla av samma mål: att stärka och hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden och att höja kompetensen hos den som arbetar. För att arbeta på ELVIRA förväntas man ha rätt utbildning, gedigen ämneskunskap, lång och varierad erfarenhet av vuxenundervisning och av målgruppen. Vi som arbetar på ELVIRA är dessutom kreativa och intresserade av att hitta nya lösningar och utveckla metoder och arbetssätt som gynnar våra deltagare.

Idag består ELVIRA av 8 heltidsanställda personer på huvudkontoret tillsammans med ett nätverk av handplockade pedagoger och konsulter som är specialister inom sitt fält. På det sättet kan vi erbjuda våra deltagare flexibilitet och möjlighet att tillfullo anpassa vår verksamhet efter personens behov och önskemål.

Vill du bli en av oss eller veta mer?
Kontakta ELVIRAs VD Pernilla Berg på 08-411 55 00 eller skicka e-post till pernilla.berg@elvira-kunskap.se

Några av våra uppdragsgivare:

 • Arbetsförmedlingen
 • Stockholm stad
 • IF Metall
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Posten
 • Volvo
 • TeliaSonera
 • LO-förbunden
 • Skanska Healthcare
 • Skogs- och träfacket
 • Finansförbundet
 • Huddinge Kommun
 • HSB Stockholm
 • Svenskt Näringsliv
 • Kommunal i Stockholm
 • TietoEnator
 • SHIS Bostäder
 • TSL
 • Samhall
 • Delicato
 • Internationella Engelska Skolan
 • Centrum Vux Haninge
 • Centrum för samhällsorientering i Stockholm
 • Arbets- och kompetenscenter i Botkyrka kommun
 • Jobbtorgen i Stockolm
 • KvaLita Närsjukvård och företagshälsovård
 • Olof Palmes Internationella Center
 • Reumatiker-
  förbundet
 • RFSU Stockholm
 • Samordnings-
  förbundet Östra Södertörn
 • Samverkande kommuner i Stockholms län
 • Norrtälje kommun
 • Grafikerna
 • Coop
 • Din Bil
 • Artico
 • Beckers Industrial Coatings
 

ELVIRA

 
Close (X)

Email