några av ELVIRA:s uppdragsgivare:

 • Arbetsförmedlingen
 • Stockholm stad
 • IF Metall
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Posten
 • Volvo
 • TeliaSonera
 • LO-förbunden
 • Skanska Healthcare
 • Skogs- och träfacket
 • Finansförbundet
 • Huddinge Kommun
 • HSB Stockholm
 • Svenskt Näringsliv
 • Kommunal i Stockholm
 • TietoEnator
 • SHIS Bostäder
 • TSL
 • Samhall
 • Delicato
 • Internationella Engelska Skolan
 • Centrum Vux Haninge
 • Centrum för samhällsorientering i Stockholm
 • Arbets- och kompetenscenter i Botkyrka kommun
 • Jobbtorgen i Stockolm
 • KvaLita Närsjukvård och företagshälsovård
 • Olof Palmes Internationella Center
 • Reumatiker-
  förbundet
 • RFSU Stockholm
 • Samordnings-
  förbundet Östra Södertörn
 • Samverkande kommuner i Stockholms län
 • Norrtälje kommun
 • Grafikerna
 • Coop
 • Din Bil
 • Artico
 • Beckers Industrial Coatings